Ukrainian LogoUkrainian Logo


ЗГОДА

Перш ніж ви почнете працювати з пропонованим інструментарієм, прочитайте кілька важливих зауваг:

  • Чи почуваєтеся ви в достатній безпеці на цей момент там, де ви перебуваєте, щоб мати змогу відповісти на цей опитувальник? Якщо ні, поміркуйте над тим, аби обрати інший час та місце.
  • Вам варто зберігати конфіденційність результатів оцінки, публікуючи певні деталі тільки в тому порядку, як це запропоновано в самому плані безпеки. Така настанова може означати приховування інформації навіть від членів родини, знищення будь-яких паперових примірників або очищення історії відвідувань у вашому веббраузері, щойно ви завершили певне завдання.
  • Ми не збираємо та не зберігаємо ваших відповідей.

Заява про відмову від відповідальності: Інструментарій think10, розроблений Національним Демократичним Інститутом Міжнародних Відносин (НДІ), надає рекомендації щодо того, як можуть діяти політично активні жінки, щоб підвищити рівень своєї безпеки. У пропонованому інструментарії неможливо передбачити всіх ризиків, із якими може зіштовхнутися політично активна жінка, так само як за його допомогою не можна уникнути всіх ризиків.. Послуговуючись цим інструментарієм, користувачка визнає, що робить це добровільно, і погоджується, що НДІ не приймає претензій та не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, спричинені використанням, неправильним використанням чи покладанням надій на інструментарій think10.

Я розумію